Sunday, October 25, 2009

Zubria zvernica / Wisent Enclosure, Slovakia

Wisent enclosure, Slovakia

Zubria zvernica pri Topoľčiankach bola založená v roku 1958. Jej poslaním je prispieť k záchrane Zubra hôrneho pred vyhynutím. Zubria obora má rozlohu 140 ha. V súčasnosti počet zuborov chovaných v zajatí prekročil kritickú hranicu pre zachovanie druhu. Zubor bol vyhlásený za chránený živočíšny druh.

The Wisent Enclosure is the Special Forestry Side in Slovakia contributed to the survival of critically endangered wisent, which was in the early 20th century almost wiped out from the Earth's surface.