Saturday, October 17, 2009

Martin's farewell party

Martin's farewell party

Martinova farewell party. A dokonce s prohlídkou pokojů včetně Petrova (vskutku detailního) komentáře... :)