Tuesday, May 5, 2009

Salza & Palfauer Wasserloch

Salza River, Austria
Palfauer Wasserloch

Salzu označují rakouští vodáci za nejkrásnější řeku (WW II-III) své hornaté země. Nocovali jsme v kempu v Palfau. Osobně jsem na ní byl poprvé a byl to skutečně nevšední zázitek, těším se někdy příště! Nedaleký Palfauer Wasserloch pak nabízí překrásný, asi hodinový výstup podél kaskády vodopádů.

The Salza River, an eastern tributary of Enns, is a fast flowing waterway in Austria. Palfauer Wasserloch is a cascade of waterfalls.