Sunday, May 10, 2009

Den matek 2009 / PRAKO concert

Den matek 2009 / PRAKO concert

Orchestr PRAKO potěšil svým vystoupením posluchače a hlavně posluchačky na koncertě v Kunratické sokolovně pořádaném ke Dni matek. Zaplněný sál zaujaly nejvíce skladby Vltava, West Side Story a Memory, které publikum odměnilo zvláště velkým potleskem. O orchestru více na PRAKO.cz.

PRAKO Mother's Day concert in Prague. PRAKO is the Prague Accordion & Keyboard Orchestra.