Wednesday, October 28, 2020

Dodecanese & North Aegean Islands, Greece / Sailing

Dodecanese and North Aegean Islands Sailing
- Kos - Kalymnos - Lipsi - Arkoi Marathos - Fourni - Samos - Agathonisi - Levita - Pserimos - Kos

238 NM, 90% sailing on sails :)

- Athens