Tuesday, October 27, 2015

Javořická Vrchovina / Bike Trip

Javořická Vrchovina / Bike Trip

- Javořice (837 m n. m.)
- Svatá Kateřina


Lhotka - Velký pařezitý rybník - Řásná - Javořice - Karhov - Jihlávka - Svatá Kateřina - Horní Ves - Lovu zdar - Malý pařezitý rybník - Horní Mrzatec - Mrákotín - Hostěnice - Vanov - Lhotka (63 km, 2058 m př.)