Tuesday, September 29, 2015

Josefov, Kuks, Velichovky / Bike Trip

Josefov, Kuks, Velichovky / Bike Trip

- Pevnost Josefov (www.pevnostjosefov.cz/)
- Hospital Kuks (www.hospital-kuks.cz/)
- Lázně Velichovky (www.velichovky.cz/)


Studnice - Slavětín n. Metují - Josefov - Jaroměř - Kuks - Velichovky - Jaroměř - Rychnovek - Česká Skalice - Studnice (74 km)