Sunday, January 29, 2012

Příběh rytířského řádu templářů / The story of the Knights Templar

Pamětní mince z výstavy na Zbirohu / Commemorative coin from the exhibition at Zbiroh