Tuesday, May 3, 2011

"Zlatá? šedesátá" / The Exhibition “Golden? Sixties. Memories and Reality.”

The Exhibition “Golden? Sixties. Memories and Reality.”

Výstava „Zlatá? šedesátá. Vzpomínky a realita“ zachycuje období 60. let 20. století se snaží zachytit rozpor mezi vzpomínkami lidí a každodenní realitou tak, jak se projevovala v běžném životě obyvatel.

The exhibition “Golden?Sixties. Memories and Reality.” traces the 1960s as the important period in Czech history. It aims to capture the contradiction between memories and everyday reality as it was experienced by common people.