Thursday, June 17, 2010

PRAKOHODY 2010

Prakohody 2010

PRAKOHODY 2010 byly, jako již tradičně, jedním celovečerním proudem skvělé hudby, jídla, pití a zábavy :). Akce se konala v Třeboradicích a kromě orchestru PRAKO vystoupila také skupina Pilgrim Pimple.