Sunday, April 25, 2010

Tak trochu jiný supermarket :)

 
Loucký klášter, Znovín Znojmo.