Sunday, March 8, 2009

JJ, snih...

Dvě fotky pro kamarády, co tohle poznávají... Díky zimě to znamená půl hodiny odhrabávat cestu...

Just for friends who know this place in the Czech Republic.