Sunday, March 29, 2009

Svatý Kopeček & Šternberk

Svatý Kopeček & Šternberk

Poutní bazilika Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce a Státní hrad Šternberk.

A weekend in Olomouc Region, Czech Republic.