Sunday, April 13, 2008

Finishing of the ski season

Photo gallery: Finishing of the ski season


Last skiing of this ski season in Pec pod Snezkou. Cool!